استخدام در کافه بخارا

ارسال درخواست

با کارفرما تماس بگیرید

برای درخواست با استخدام در کافه بخارا تماس بگیرید

توضیحات شغل

استخدام در کافه بخارا

استخدام ویتر آقا در کافه بخارا

لطفا با شماره 02634473334 تماس حاصل نمایید.