استخدام در کافه رستوران کاسپین

ارسال درخواست

با کارفرما تماس بگیرید

برای درخواست با استخدام در کافه رستوران کاسپین تماس بگیرید

توضیحات شغل

استخدام در کافه رستوران کاسپین

رستوان کاسپین برای تکمیل کادرخود به یک نفر نیروی مجرب نیازمند میباشد متقاظیان محترم با در دست داشتن مدارک شناسایی به ادرس کرج کیلومتر 14جاده چالوس رستوران کاسپین مراجعه فرمایند.