استخدام دو عنوان شغلی در رستوران آبرون

ارسال درخواست

با کارفرما تماس بگیرید

برای درخواست با استخدام دو عنوان شغلی در رستوران آبرون تماس بگیرید

توضیحات شغل

استخدام دو عنوان شغلی در رستوران آبرون

نیروی مدیریتی رستوران و ویتر( سفارش گیر) (شهرک ناز) به صورت تمام وقت نیازمندیم

حقوق مکفی

١٢ الی٢٤