استخدام سه عنوان شغلی در رام کافه

ارسال درخواست

با کارفرما تماس بگیرید

برای درخواست با استخدام سه عنوان شغلی در رام کافه تماس بگیرید

توضیحات شغل

استخدام سه عنوان شغلی در رام کافه

کافه رستوران رام در بخش های بار ، سالن و بیکری دعوت به همکاری مینماید.

شیفت صبح و عصر همراه با اسکان

تلفن تماس : 09193015264