استخدام نیروی خانم

1 آذر 1401
ارسال درخواست

با کارفرما تماس بگیرید

برای درخواست با استخدام نیروی خانم تماس بگیرید

توضیحات شغل

استخدام نیروی خانم

یک نیروی خانم زیر ۳۰ سال جهت کار در کافه با محیطی کاملا بدون حاشیه و دوستانه. شیفت عصر محدوده فاز یک مهرشهر لطفا نام نام خانوادگی، محل سکونت و در صورت داشتن سابقه کار، مدت سابقه خود را برای شماره ثبت شده در قالب پیام ارسال نمایید Sms

لطفا تماس نگیرید.