استخدام 6 عنوان شغلی در کافه رستوران نویان

14 آذر 1401
6000000 تومان - 12000000 تومان / در ماه
ارسال درخواست

با کارفرما تماس بگیرید

برای درخواست با استخدام 6 عنوان شغلی در کافه رستوران نویان تماس بگیرید

توضیحات شغل

استخدام 6 عنوان شغلی در کافه رستوران نویان

*هاستس*

(دو شیفت) :۲۴:۰۰_۱۱:۰۰ (تک شیفت) : ۲۴:۰۰_۱۶:۰۰

*ویتر و یا ویترس*

(دوشیفت): ۱۰:۳۰_۲۴:۰۰ (تک شیفت):۲۴:۰۰_۱۶:۰۰

*سالن کار*

(دو شیفت) :۲۴:۰۰_۱۰:۳۰ (تک شیفت):۲۴:۰۰_۱۶:۰۰

*کانتر کار و رانر*

(دوشیفت):۲۴:۰۰_۱۰:۳۰ (تک شیفت):۲۴:۰۰_۱۶:۰۰

*آشپز فرنگی*

(دوشیفت):۲۴:۰۰_۱۰:۳۰

*تخته کار و کباب زن*

(دوشیفت):۲۴:۰۰_۱۰:۳۰

کمک هزینه سرویس برگشت برای خانم ها

خوابگاه برای اقایان

یک روز در هفته اف

سه وعده غذا همراه با حقوق مکفی و۲ساعت استراحت در روز برای نیروهای دوشیفت