سالنکار برای کافه رستوران ایتالیایی

28 آبان 1401
ارسال درخواست

با کارفرما تماس بگیرید

برای درخواست با سالنکار برای کافه رستوران ایتالیایی تماس بگیرید

توضیحات شغل

استخدام سالنکار برای کافه رستوران ایتالیایی

سالنکار برای کافه رستوران ایتالیایی

ساعت کاری ۸:۳۰صبح تا۱۶بعدازظهر