کمک باریستا ،کمک آشپز ،کاراموز

17 آبان 1401
فوری
ارسال درخواست

با کارفرما تماس بگیرید

برای درخواست با کافه بیرون بر ریبون تماس بگیرید

توضیحات شغل

استخدام در کافه ریبون

استخدام نیروی جوان و فعال در سکشن های کمک باریستایی،کمک آشپز و کاراموز