بیکر حرفه ای ( نانوا – شاطر)

22 اسفند 1401
فوری
ارسال درخواست

با کارفرما تماس بگیرید

برای درخواست با کافه نان تنور نیکو تماس بگیرید

توضیحات شغل

🟠ما در کافه نان نیکو نیازمند شاطر(بیکر، نانوا) حرفه ای مسلط به انواع نان روز هستیم.

📍موقعیت شهر تنکابن(شهسوار)

⚠️حقوق و مزایای مکفی

🏠امکان اسکان

09120844987📱