استخدام سالندار ، آشپز ، بیکر

ارسال درخواست

با کارفرما تماس بگیرید

برای درخواست با cafe carbon تماس بگیرید

توضیحات شغل

استخدام سالندار ، آشپز ، بیکر در کافه کربن

کافه کربن در بخش
سالن- آشپزخانه- بیکری
نیرو آشنا به کار و علاقمند به کار
استخدام میکند