استخدام کمک باریستا

فوری
ارسال درخواست

با کارفرما تماس بگیرید

برای درخواست با استخدام کمک باریستا تماس بگیرید

توضیحات شغل

استخدام کمک باریستا

ساعت کاری 9 صبح تا 10 شب
یک ساعت استراحت
همراه با آموزش